ביטוח מחלות קשות

בניגוד לביטוח בריאות פרטי שנועד לכסות טיפולים ושירותים רפואיים שונים, במודל של החזר הוצאות ("שיפוי"), ביטוח מחלות קשות הוא ביטוח המשלם סכום כסף מוגדר מראש במקרה שמתגלה אצל המבוטח מחלה או אירוע רפואי קשים, מתוך רשימת מחלות ואירועים מוגדרת מראש. התשלום בביטוח מחלות קשות הינו ברובו חד פעמי ומיידי עם גילוי המחלה, ומיועד לסייע למבוטח ולמשפחתו להתמודד עם קשיים כלכליים אפשריים הכרוכים בטיפול ובהתמודדות עם המחלה.

למה אנחנו צריכים ביטוח מחלות קשות

  • קודם כל, חשוב לזכור שביטוח נועד בראש ובראשונה למנוע פגיעה כלכלית אנושה מהמבוטח ומשפחתו, ובהתאם להגדרה זו, ביטוח מחלות קשות אינו ביטוח הכרחי אלא מעין "ביטוח מותרות". בין הביטוחים ההכרחיים ניתן למצוא את ביטוח אובדן כושר העבודה, ביטוח הבריאות וביטוח החיים (וגם החשיבות של חלק מביטוחים אלה משתנה לאורך השנים – קראו עוד במדריכים הספציפיים של כל ביטוח). עם זאת, לא ניתן לבטל לחלוטין את ההיגיון שברכישת ביטוח מחלות קשות. במקרה של גילוי מחלה קשה, יכסה ביטוח הבריאות את הוצאות הטיפול הרפואי (וחלק מההוצאות הנלוות לו), וביטוח אובדן כושר העבודה יספק החזרים בגין תקופות של אי עבודה מלא או חלקי, הנמשכות מעל ל-90 יום. אך בחלק מהמקרים והמחלות הקשות לא מגיע המבוטח למצב של אובדן כושר עבודה ממושך, אך הכנסתו נפגעת, או שנוצרות לו הוצאות נלוות שאינן מכוסות בביטוח הבריאות הפרטי (לדוגמא – התאמת והנגשת הבית עבור המבוטח, אחות פרטית ועוד). במקרים כאלה יש צורך במקור כספי נוסף, שיכול להגיע מחסכונות ונכסי המבוטח ומשפחתו, או לחילופין מביטוח המחלות הקשות.

לעשות ביטוח מחלות קשות או להוזיל ביטוח מחלות קשות קיים