קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנה הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון. קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית, שנותרת יציבה למדי. 

 

הפרשות עובד מעביד

כדי לייצר סכום משמעותי שעל בסיסו תשולם לחוסך פנסיה חודשית בעת פרישה, במהלך שנות העבודה אנו כעובדים מפקידים באמצעות המעסיק חלק קטן מתוך השכר (6% ועד 7% ממנו בחודש, ליתר דיוק), המכונה "תגמולי עובד" לאחת מקרנות הפנסיה, המתנהלות בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח. במקביל להפקדת העובד, המעסיק מבצע הפקדה נוספת (6.5% ועד 7.5% מן השכר), המכונה "תגמולי מעביד", ובנוסף – המעסיק מפקיד גם רכיב של כספי פיצויים (6% ועד 8.33% מן השכר), סכום אשר מצטבר בקרן והופך לנזיל במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד ומשמש כתשלום פיצויי פיטורין, כמו כן, גם עצמאים נדרשים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן פנסיה.

 

פיצויי פיטורין

מכיוון שהפיצויים הם חלק בלתי נפרד מהכספים שישמשו לתשלומי הפנסיה, כדאי להימנע ממשיכתם גם בעת החלפת מקומות עבודה.

כיסויים ביטוחים

קרנות הפנסיה, אם כן, מהוות מקור מרכזי ליצירת הכנסות בגיל הפרישה. אך מעבר לכך הן כוללות חבילה של כיסויים ביטוחים חשובים – האחד: כיסוי למקרה מוות, המשולם לאלמנ/ה במקרה פטירת העמית בקרן הפנסיה, בצורה של קצבת אלמנ/ה חודשית לכל החיים. גובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח ובמסלול הביטוח בו בחר העמית. בנוסף, קיימת זכאות גם ליתומים בקבלת קצבה ועד גיל 21. כמו כן, כוללת קרן הפנסיה כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה. עמית שאיבד את כושרו לעבוד יכול לתבוע את הקרן ולקבל ממנה פנסיית נכות, בגובה של עד 75% מהשכר הקובע שלו, בכפוף להצגת אישורים רפואיים ולהחלטת ועדת הקרן. 

פגישה עם סוכן ביטוח