סוגי ביטוחים

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מהווה פיתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית. מערכת הבריאות הציבורית בישראל הינה רחבה וראויה, אך אינה נותנת מענה מספק לצרכים מיוחדים, כדוגמת: השתלות, מחלות קשות, ניתוחים מסובכים והזדקקות לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל הבריאות. במקרים אלו, גם הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים, אינו נותן מענה מספק, היכול לשפר באופן משמעותי את הסיכוי להציל את החיים בעת הצורך. ביטוח בריאות פרטי מקנה למבוטח הגנה פיננסית ושקט נפשי בעת קטסטרופות רפואיות ויכולת מימון שירותים פרטיים, בזמינות גבוהה, בארץ ובחו"ל. עיסוק בביטוחי בריאות מחייב ידע, מקצוענות, זמינות ושירות במשך כל תקופה הביטוח.

ביטוח למקרה מוות

תוכנית ביטוח למקרה מוות המעניקה למוטבים את סכום הביטוח הנרכש על מנת שלא יפגעו כלכלית במקרה של פטירה.

ביטוח מחלות קשות

בעת גילוי מחלה קשה נגרמות הוצאות כבדות שאינן מכוסות במסגרות אחרות , פוליסה זו נותנת למבוטח בה פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה. ביטוח מחלות קשות -פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח הנועד לבטח את הנכס שלך עד תום תשלומי המשכנתא, הביטוח הינו חובה לכל מי שרוכש משכנתא ומורכב משני חלקים: ביטוח חיים וביטוח מבנה במדינת ישראל הבנק רשאי, על פי חוק, להתנות את המשכנתא בכך שהלווה ירכוש פוליסת ביטוח משכנתא. מדובר בתנאי שגרתי מאוד, אולם לא כולם יודעים שזכות הבחירה של הסוכנות המבטחת נמצאת במלואה בידיו של הלווה.

תאונות אישיות

תאונות עלולות להתרחש לכולנו, אף אחד לא חסין, גם לא הזהירים שבינינו, תאונות כאלו עלולות לגרום נזק כלכלי לך ולמשפחתך ולכן כדאי להצטייד עוד היום בביטוח זה. במקרה של פגיעה בתאונת דרכים או בתאונה ביתית, ביטוח תאונות אישיות מהווה פתרון כלכלי. לאחר פגיעה גופנית עלול להיווצר אובדן זמני או קבוע של כושר העבודה, או אף מצב של נכות לצמיתות ואף מוות. ביטוח תאונות אישיות מאפשר לך ולמשפחתך להתמודד כלכלית במקרה תאונה שתשבית אותך מעבודה.

אבדן כושר עבודה

תוכנית ביטוח המגנה עליך מפני מצב בלתי צפוי של אובדן כושר עבודה ומאפשרת לך ולמשפחתך להמשיך ולשמור על רמת חיים נאותה. במהלך חיינו אנו טורחים ועמלים על מנת לפרנס את עצמנו ואת משפחתנו, אך מה יקרה אם לפתע לא תוכל להמשיך בעבודתך בשל מחלה או פציעה? מי ידאג לרווחה הכלכלית ולקיום היומיומי שלך ושל משפחתך? למעט מספר מצומצם של מקרים, ביטוח לאומי אינו משלם בגין אובדן כושר עבודה.