אנחנו

פירוט מדרגות מס על הכנסות

תקרות לשנת 2014  לשירותכם אנו מצרפים טבלה הכוללת פירוט של מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית ב- ₪ שעור המס סכום